ไม้มงคล
กระถางเซรามิค
  ข่าวสารและบทความ

อุปกรณ์ แต่ง สวน การ ปลูก ผัก สวน ครัว ตกแต่ง ต้นไม้ กระถาง ดูแล สวน ออกแบบ สวน ตัด กิ่ง สวน ตกแต่ง สวน
ออร์คิด พลัส สีชมพู ปืนฉีดน้ำ DAN Laver Spray ปืนฉีดน้ำ SAN E 1 สปริงค์เกอร์สนาม DAN
ขนาด 270 cc ใช้สำหรับรดน้ำ ใช้สำหรับรดน้ำ เหมาะสำหรับให้น้ำสนามหญ้าและสวนหย่อม
ราคา 50 - ราคา 140 - ราคา 350 - ราคา -
นูตร้า ฟอรัส เอ็น ปืนฉีดน้ำ DAN 5 ระบบ สปริงค์เกอร์ 4 หุน ปืนฉีดน้ำ DAN ทองเหลือง
ทำให้ต้นไม้แข็งแรง แก้อาการโทรม ใช้สำหรับรดน้ำ หมาะสำหรับให้น้ำสนามหญ้าและสวนหย่อม ใช้สำหรับรดน้ำ
ราคา 220 - ราคา 130 - ราคาุ 60 - ราคา 140 -
ถังฉีดน้ำ GARDENA ถังฉีดน้ำ Matabibarry ถังฉีดน้ำ Matabibarry ถังฉีดน้ำ SPRAYER
ใช้พ่นยาหรือให้ปุ๋ย ใช้พ่นยาหรือให้ปุ๋ย ใช้พ่นยาหรือให้ปุ๋ย ใช้พ่นยาหรือให้ปุ๋ย
3 ลิตร ราคา 2100 - 5 ลิตร ราคา 1600 5 ลิตร ราคา 1600 5 ลิตร ราคา 2200 -
5 ลิตร ราคา 2200 -     7 ลิตร ราคา 2200 -
ป็ปบอัพ 4 หุน กรรไกรตัดกิ่งBhaco M1 บัวทอง Extra กระป๋อง) ถังฉีดน้ำ RESUN
ปรับรัศมีการให้น้ำได้ ใช้ตัดแต่งไมประดับ้ เร่งการออกของดอกบัว ใช้พ่นยาหรือให้ปุ๋ย
ราคา 140 - ราคา 350 - ราคา 55 - 20 ลิตร ราคา 850 -
ตาข่ายแข็งเขียว ทวินเพอร์ตี้ 30-20-10 ยูทิไลน์ ทวินเพอร์ตี้ 13-27-27
ให้ต้นไม้เกาะ ขนาด 1 กก ขนาด 1 กก ขนาด 1 กก
ราคา 750 - ราคา 170 - ราคา 350 - ราคา 200 -
โพแมกซ์ โบรอน ซุปเปอร์ เค Timer ทวาย
ขนาด 500 cc ขนาด 1 กก ตั้งเวลาในการให้น้ำ ขนาด 1 กก
ราคา 250 - ราคา 250 - ราคา 1200 - 10% ราคา 250 -
      15% ราคา 250 -
กรรไกรตัดกิ่ง ARS กรรไกรตัดกิ่ง ARS ทวินเพอร์ตี้ 21-21-21 ทวินเพอร์ตี้ 10-52-17
ใช้ตัดแต่งไม้ประดับ ใช้ตัดแต่งไม้ประดับ ช่วยให้ต้นไม้แข็งแรง กระตุ้นการออกดอก
ราคา 600 - ราคา 600 - ราคา 200 - ราคา 200 -
โพแมกซ์ แมกนีเซียม+สังกะสี กรรไกรตัดกิ่ง ARS กรรไกรตัดกิ่ง ARS กรรไกรตัดหญ้า SOLO
ขนาด 500 cc ใช้ตัดแต่งไม้ประดับ ใช้ตัดแต่งไม้ประดับ ตัดแต่งสนามหญ้า
ราคา 270 - ราคา 600 - ราคา 600 - ราคา 450 -