ไม้มงคล
กระถางเซรามิค
  ข่าวสารและบทความ

เครื่องปั้นดินเผา กระถางดินเผา กระถางกระบองเพชร กระถางแคกตัส กระถางกล้วยไม้ กระถางลีลาวดี
ตะเกียง
โคมไฟ
กระถางเพาะเมล็ด
กระถางลาย
A029 A030 A031 A032
ขนาด 4 นิ้ว ขนาด 4 นิ้ว ขนาด 9 นิ้ว ขนาด 7.5 นิ้ว
ราคา  150 บาท ราคา  150 บาท ราคา 120  บาท ราคา 85  บาท
กระถางใส่ยากันยุง
กระถางมะลิ
กระถางลีลาวดี
กระถางเตี้ย
A033 A034 A035 A036
ขนาด 6 นิ้ว ขนาด 12 นิ้ว ขนาด 7.5 นิ้ว ขนาด 15 นิ้ว
ราคา  150 บาท ราคา  50 บาท ราคา  35 บาท ราคา 180  บาท
ที่ใส่ดินสอ
ตะเกียงดินเผา
โคมไฟดินเผา
โอ่งน้ำล้น
A037 A038 A039 A040
ขนาด 8 นิ้ว ขนาด 3 นิ้ว ขนาด 4 นิ้ว ขนาด 12 นิ้ว
ราคา  180 บาท ราคา 150  บาท ราคา 150 บาท ราคา 250  บาท
โอ่งสปา
โอ่งสวย
โอ่งน้ำตก
A041 A042 A043  
ขนาด 12 นิ้ว ขนาด 12 นิ้ว ขนาด 12 นิ้ว  
ราคา 250   บาท ราคา 250  บาท ราคา 250   บาท