ไม้มงคล
กระถางเซรามิค
  ข่าวสารและบทความ

กระถางดินเผา กระถาง ดิน เผา ร้านขายกระถาง ดิน เผา ปลูกต้นไม้ ไม้ประดับ เกษตร ไม้ ประดับ กระถาง กระถางต้นไม้ ไม้กระถาง
clay
กระถางดินเผา
ะถางแคก
A001 A002 A003 A004
ขนาด 1.5 นิ้ว ขนาด 2 นิ้ว ขนาด 2.5 นิ้ว ขนาด 3 นิ้ว
ราคา 5 บาท ราคา 5 บาท ราคา 5 บาท ราคา 15 บาท
ะถาง
jar
ะถางูก
A005 A006 A007 A008
ขนาด 5 นิ้ว ขนาด 2 นิ้ว ขนาด 2 นิ้ว ขนาด 2.5 นิ้ว
ราคา 25 บาท ราคา 15 บาท ราคา 15 บาท ราคา 5 บาท
ะถางอน
ะถางูกัด
ะถางูก
ะถางรง
A009 A010 A011 A012
ขนาด 4 นิ้ว ขนาด 8-9 นิ้ว ขนาด 4 นิ้ว ขนาด 5 นิ้ว
ราคา 25 บาท ราคา 85 บาท ราคา 25 บาท ราคา 25 บาท
ะถาง
ะถางวดอก
ะถาง
ะบอก แจกัน
A013 A014 A015 A016
ขนาด 1 นิ้ว ขนาด 1.5 นิ้ว ขนาด 4 นิ้ว ขนาด 3.5 นิ้ว
ราคา 5 บาท ราคา 5 บาท ราคา 30 บาท ราคา 25 บาท
ะถางาบ
ะถางรงูง
A017 A018 A019 A020
ขนาด 6 นิ้ว ขนาด 6 นิ้ว ขนาด 6 นิ้ว ขนาด 12 นิ้ว
ราคา 85 บาท ราคา 30 บาท ราคา 100 บาท ราคา 120 บาท
ะถางิฐ
ะถางอก
ะถาง
ะถางอน
A021 A022 A023 A024
ขนาด 4 นิ้ว ขนาด 12 นิ้ว ขนาด 12 นิ้ว ขนาด 13 นิ้ว
ราคา 25 บาท ราคา 120 บาท ราคา 120 บาท ราคา 180 บาท
ะถาง18
ะถาง12
แจกัน อก
A025 A026 A027 A028
ขนาด 13 นิ้ว ขนาด 12 นิ้ว ขนาด 3.5 นิ้ว ขนาด 4 นิ้ว
ราคา 180 บาท ราคา 100 บาท ราคา 55 บาท ราคา 50 บาท