ไม้มงคล
กระถางเซรามิค
  ข่าวสารและบทความ
 
เห็ดนางฟ้า

จำหน่าย หัวเชื้อเห็ดนางฟ้า    ราคา 55 บาท

เห็ดนางรม

จำหน่าย หัวเชื้อเห็ดนางรม   ราคา 55 บาท

เห็ดลม

จำหน่าย หัวเชื้อเห็ดลม   ราคา 55 บาท

เห็ดขอนยาว 

จำหน่าย หัวเชื้อเห็ดขอนยาว   ราคา 55 บาท

เห็ดโคนญี่ปุ่น

จำหน่าย หัวเชื้อเห็ดโคนญี่ปุ่น  ราคา 55 บาท

เห็ดเป๋าฮื้อ

จำหน่าย หัวเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ  ราคา 55 บาท

เห็ดโคนน้อย

จำหน่าย หัวเชื้อเห็ดโคนน้อย  ราคา 55 บาท

เห็ดตีนแรด

จำหน่าย หัวเชื้อเห็ดตีนแรด  ราคา 55 บาท

เห็ดหลินจือ

จำหน่าย หัวเชื้อเห็ดหลินจือ  ราคา 95 บาท

เห็ดหอม

จำหน่าย หัวเชื้อเห็ดหอม  ราคา 95 บาท

จำหน่าย เมล็ดกระบองเพชร (mix)  ราคา 65 บาท